Struktūra ir kontaktai

Statistika

Mokytojų sąrašas 2018-2019 m. m.`

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Išsilavinimas

 

Specialybė,

kvalifikacinė

kategorija

Mokomieji

dalykai

 

Turimos pareigos

 

1. Odeta Beinoriūtė-Jekmohan Aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika, mokytoja 1-4 klasių mokomieji dalykai Mokytoja
2. Aurelija Milčienė Aukštasis Pradinių klasių mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja
3. Asta Rumševičienė Aukštasis Pr. klasių pedagogika. Anglų klb. ankstyvasis ugdymas, vyresn. mokytoja 2-4 klasių anglų kalba Mokytoja
4. Daiva Matusevičienė Aukštasis Pradinių klasių mokytoja, lietuvių kalbos ir tikybos mokytoja, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, tikybos vyresn. mokytoja Tikyba Mokytoja
5. Vytautas Dargvainis Aukštasis Matematikos-informatikos vyresn. mokytojas NŠ informatika Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, NŠ vadovas

Specialistų sąrašas

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Išsilavinimas Specialybė,

kvalifikacinė kategorija

Turimos pareigos
1. Sigutė Vertelienė Aukštasis Defektologijos (oligofrenopedagogikos) specialybė, logopedė, specialioji pedagogė Logopedė, specialioji pedagogė
2. Gerda Lapinskaitė Aukštesnysis Choro vadovė, muzikos mokytoja Specialistė kultūrai
3. Vytautas Dargvainis Aukštasis Matematikos-informatikos vyresn. mokytojas Specialistas sportui

Darbuotojų sąrašas 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
1. Elvyra Bilevičienė Valytoja
2. Antanas Daunius Vairuotojas
3. Danguolė Žyvatkauskienė Darbininkė
(Informacija atnaujinta: 2017.01.05)