Struktūra ir kontaktai

Statistika

 • 12Kov

  Minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

                 Kovo 9 d. mokykloje vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Visi minėjimo dalyviai, laikydami rankose geltonas, žalias ir raudonas vėliavėles, sudarė žiedą ir sugiedojo Lietuvos valstybinį himną, taip jungdamiesi į akciją „Gyvasis tautos žiedas“.

  Po to minėjimas tęsėsi mokykloje. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Vytautas Dargvainis, skambėjo eilės, skaitomos mokinių, 5-8 klasių mokinių ir mišraus ansamblio „Svaja“ atliekamos dainos.

  Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro specialistė kultūrai Gerda Lapinskaitė

 • 27Vas

 • 26Vas

  Šventinė diena prasidėjo rytmečiu, skirtu Lietuvos 100-mečiui. Visi sugiedojome Lietuvos himną, pasidalinome šimtmečio laukimo įspūdžiais, o mažiausieji pasidabinę tautiniais kostiumais mums mums dainavo. Visiems mokiniams buvo įteikti 100-mečio sąsiuviniai.  Įsidienojus visa gyvenvietė buvo papuošta mūsų pačių pagamintomis, Lietuvai skirtomis širdimis.

  Pavaduotoja ugdymui Reda Skirmantienė

   

   

   

 • 26Vas

  Užgavėnės Paupio mokykloje

  Vasario 13 d. Paupio mokykloje-daugiafunkciame centre šventėme Užgavėnes. Šventė buvo linksma, triukšminga. Juk, kokios Užgavėnės be persirengėlių, linksmybių, šurmulio? Todėl ir mes linksmai šokome, entuziastingai palaikėme Kanapinį jam kovojant su Lašininiu. Visiems audringai palojant, Kanapinis nugalėjo, o tai reiškia, kad atėjo Gavėnios pasninko laikas.

  Užgavėnėmis ne tik baigiasi mėsėdo (laikotarpio tarp šv. Kalėdų ir Pelenų dienos, kai nepasninkaujama) laikas. Šventės metu deginama Morė, žiemos  simbolis. Tikima, kad taip yra išvaroma žiema ir imama laukti pavasario. Todėl ir mes, skanaudami tradicinius blynus, ant laužo keptus lašinukus ir bulves, deginome Morę, tikėdamasi, kad ilgai lauktas pavasaris netruks ateiti.

  Gerda Lapinskaitė Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro specialistė kultūrai.

 • 26Vas

  Paupio kaimas 1918-2018

  Vasario 14 dieną mūsų mokykloje “Paupio krašto istorijos“ būrelio nariai pristatė parodėlę, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Jau pats būrelio pavadinimas nurodo, kad mes pirmiausiai gilinamės į savo kaimo istoriją, todėl ir parodėlė vadinasi „Paupio kaimas 1918-2018“. Stende pateikėme faktus, kaip keitėsi Paupio kaimas per 100 metų:

  1925 m. ant bažnytinės žemės kunigo sesuo Agnietė Gudavičiūtė savo lėšomis pastatė medinį mokyklos pastatą, malkoms patalpą ir iškasė cementinį šulinį.

  1927 m.sausio 9 d. buvo pašventinta pastatyta medinė Paupio- Perkūniškės bažnyčia, suteikiant jai Šv. Šeimos- Jėzaus, Marijos ir Juozapo vardą. Bažnyčia buvo pastatyta per nepilnus 6 mėnesius.

  1929 m. buvo nutiestas kelias į Viduklę.

  1929 m. pradėjo veikti garinis malūnas (su 2 girnom), lentpjūvė ir gontų dirbtuvė.

  1932 m. Paupyje (šalia mokyklos) buvo įsteigtas Nemakščių pieno perdirbimo bendrovės grietinės nugriebimo punktas

  1933 m. buvo įkurta savarankiška Paupio parapija.

  1934 m. įkurta pašto agentūra, o 1936 m. „Lietuvos aidas“ pranešė, kad Paupio pašto agentūroje „įtaisytas telefonas ir pradėtos telefono bei telegrafo operacijos“.

  1952m. buvo įkurtas felčerio- akušerio punktas.

  1952m. mokykla tapo septynmete.

  1953m.buvo įsteigta biblioteka, kuri per savo gyvavimo laiką ne kartą keitė pavadinimą.1958 m. Alsoje buvo pastatyti mediniai kultūros namai, į juos buvo perkelta biblioteka, bet po 1969m. gaisro biblioteka vėl buvo parkelta į Paupį. Šiuo metu ji yra mokyklos patalpose.

  1960-1962 m. buvo nutiesti žvyrkeliai į Viduklę ir į Raseinius. Autobusai į Paupį nuo Viduklės pusės pradėjo kursuoti 1962m., nuo Raseinių pusės- 1964 m. ,perdarius senąjį kelią į naują, o 1966 m. autobusai į Paupį pradėjo kursuoti iš Jurbarko per Eržvilką.

  1962 m. mokykla tapo aštuonmete. 1962 m. prie pagrindinio pastato buvo pristatytas mūrinis priestatas.

  1965 m. kaimas buvo elektrifikuotas.

  1966 m. buvo atiduotas eksploatuoti dabartinis mokyklos pastatas, kuris tada vadinosi „ Aštuonių klasių priestatu“.

  1969 m. senasis medinis mokyklos pastatas buvo rekonstruotas, jame buvo įrengtas bendrabutis. Rudens- žiemos mėnesiais jame gyvendavo 30-35 mokiniai.

  1971-1972 m., vykdant melioraciją, daug vienkiemių buvo nukelta. Kaimo dalyje, kuri buvo vadinama „Trakomis“, buvo iškeldintos visos 7 ten gyvenusios šeimos.

  1974 m. ties Palovaičio kaimu Upė buvo užtvenkta ir įrengta vandens saugykla. 1975-1976 m. buvo įrengti 580ha užimantys Paupio žuvininkystės tvenkiniai.

  1982 m., nukėlus 42 vienkiemius, buvo pastatyti Alsos skyriaus tvenkiniai, užimantys 400ha plotą.

  1986 m. aštuonmetė mokykla reorganizuota į devynmetę.

  1993 m. mokykla pervadinama iš devynmetės į Paupio pagrindinę mokyklą.

  1999 m. mokykla tampa dešimtmete.

  2012 m. mokykla tampa Raseinių r.Paupio mokykla-daugiafunkciu centru.

  Parodėlėje taip pat pristatėme kelis originalius dokumentus: 1916 metais išduotą vokišką pasą, 1934 m. pirktos išperkamosios nuomos būdu Singer siuvamosios mašinos dokumentą, kuriame matyti, kaip buvo mokamos įmokos, 1942 m. nacistinės Vokietijos išduotą dokumentą, pagal kurį gyventojas privalėjo pristatyti į pieninę tam tikrą kiekį pieno, 1956 m. Paupio gyventojui tremtyje Igarkoje išduotą paso nuorašą ant paprasto mokyklinio sąsiuvinio lapo, kad žmogus su tokiu „pasu“ nepabėgtų iš tremties vietos. Taip pat pateikėme kelias dokumentų kopijas, kurias viena gyventoja 1939 m. gavo aplinkinėse bažnyčiose, kad galėtų įrodyti giminystės ryšį su Amerikoje gyvenusiu broliu.

  „Paupio krašto istorijos“ būrelio vadovė V. Blažienė

Puslapis 2 iš 4312345102030...Paskutinis »